Μέτρο 19 CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την ανάδειξη των περιοχών εφαρμογής CLLD/LEADER, των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης αλλά και των σχετικών εταιρικών σχημάτων/ΟΤΔ, μπορείτε να βρείτε το οριστικοποιημένο κείμενο του Μέτρου 19 CLLD/LEADER.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο