banners
  • e Invitation
  • leaderLogo
  • ΕΑΔ
  • event 3 12 2015
  • leaderEvents2015
  • leaderLogo
  • Forex

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020 - Δικτύωση και συνεργασία φορέων για την αγροτική ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), έχει δημιουργηθεί το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) το οποίο αποτελεί διάδοχο σχήμα του ΕΑΔ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΑΔ

Στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συμμετέχουν οργανισμοί, φορείς και διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μέλη της Εταιρικής Σχέσης του ΠΑΑ, περιφερειακές αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, φορείς που αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικοί εταίροι, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, φορείς αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΑΔ 2014-2020

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η δικτύωση μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου έχει ως στόχο:

• τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ,

• την αύξηση συμμετοχής των εμπλεκόμενων σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης,

• την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τα οφέλη της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,

• την προώθηση της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές και ειδικότερα στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τη δασοπονία,

• τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων, τεχνογνωσίας και αξιόλογων πρακτικών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΑΔ

Στο Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου έχουν τεθεί οι ακόλουθες Προτεραιότητες οι οποίες εξειδικεύονται σε επιμέρους ενέργειες:

• Ανάδειξη και προβολή αξιόλογων παρεμβάσεων και πρακτικών που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.

• Διευκόλυνση θεματικών ανταλλαγών μεταξύ των φορέων αγροτικής ανάπτυξης, μέσω ομάδων εργασίας, καθώς και ανταλλαγή και διάδοση των πορισμάτων τους.

• Δικτύωση των Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER (κατάρτιση, στήριξη των διατοπικών διακρατικών συνεργασιών, απλοποίηση διαδικασιών). 

• Ανταλλαγή και διάδοση πορισμάτων σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΑΑ.

• Προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών φορέων με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.

• Ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών του ΕΑΔ και του ευρύτερου κοινού για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

• Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD – European Network for Rural Development) και το Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητας της Γεωργίας (European Innovation Partnership network )και συνεργασία με τα ΕΑΔ των υπόλοιπων Κρατών Μελών και άλλα Δίκτυα.

• Προετοιμασία των φορέων  για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου έχει συσταθεί μία Συντονιστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα των μελών του.

Η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζει το έργο του ΕΑΔ και έχει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ όσο και στην κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων του ΕΑΔ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΑΔ 2014-2020

ΥΠΟΔΙΚΤΥΑ

Εντός του ΕΑΔ, προβλέπεται η δημιουργία δύο Υποδικτύων: ένα Υποδίκτυο για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και ένα για την Καινοτομία.

Το Υποδίκτυο των ΟΤΔ έχει ως κύριο στόχο τη δικτύωση και διασύνδεση των ΟΤΔ ώστε μέσω της συνεχούς επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων να βελτιωθεί η ποιότητα εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων. Το Υποδίκτυο ΟΤΔ θα συμβάλλει στην επίλυση κοινών προβλημάτων και θεμάτων που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων, την κατάδειξη και διάχυση αξιόλογων πρακτικών, την προώθηση και υποστήριξη της διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας.

Το Υποδίκτυο Καινοτομίας, θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας. Μέσω της δικτύωσης και διασύνδεσης των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής κοινότητας, θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων στα προβλήματα και τις ανάγκες των παραγωγών και της αγροεφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης της καινοτομίας στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα συνολικότερα.

Μεταξύ των μελών του Υποδικτύου, εκτός από μέλη του ΕΑΔ, θα συμμετέχουν σταδιακά και οι Επιχειρησιακές Ομάδες που θα συσταθούν, τυχόν άλλα σχετικά δίκτυα, υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης καινοτομίας και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην καινοτομία.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΑΔ είναι η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ. Το έργο της Μονάδας συνίσταται κυρίως στα ακόλουθα:

• Κατάρτιση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ, του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων και η υλοποίησή τους.

• Συντονισμός των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για τα μέλη του ΕΑΔ (κατάρτιση, δικτύωση, στήριξη σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων κλπ).

• Ενημέρωση του δικτυακού τόπου του ΕΑΔ http://old.ead.gr.

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης και τροποποίησή του εάν κριθεί αναγκαίο.

• Διάχυση της πληροφόρησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Κατάρτιση και εφαρμογή της στρατηγικής Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.

• Ενίσχυση της δικτύωσης μέσω συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνδιοργανώσεων, εκδόσεων, εντύπων, μεταφράσεων, περιπτέρων, οπτικοακουστικών μέσων, διαδικτύου, κοινωνικών δικτύων κλπ.

• Συνεργασία με το ENRD και με το Δίκτυο EIP-AGRI (π.χ. συμμετοχή σε συναντήσεις, εκδηλώσεις, ανταλλαγές και συνεισφορά κατά το σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παροχή παραδειγμάτων έργων και στατιστικών στοιχείων, συνεισφορά σε θεματικές εργασίες κλπ).

• Συνεργασία με άλλα δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας ή και με ομάδες δικτύων.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αξιόλογες Πρακτικές