ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΔΩ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΔΠ

ΑΝΔΩ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΠ

ΑΝΟΛ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΟΛ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΕΣΕΡ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΔΠ

ΑΝΕΣΕΡ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΔΠ

ΑΝΕΘ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΤΔ

ΑΝΕΘ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΤΔ

ΑΙΤΩΛΙΚΗ - ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτύπωση